Selectie algemeen

Turnen is een coördinatie sport. Alleen door het veelvuldig herhalen van de basisvaardigheden kunnen turnelementen en turnoefeningen geleerd worden. Een optimale ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden, waaronder ook coördinatie valt, zorgt voor veiligheid en het voorkomt blessures.

Turnen is een vroege specialisatiesport en moet op een verantwoorde manier aangeleerd worden. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd veel trainingsuren gemaakt worden. Een turncarrière start zo rond achtjarige leeftijd. Kinderen trainen minimaal drie keer per week, telkens zo'n drie uur. De trainingsomvang kan, afhankelijk van het talent, oplopen tot 15 à 20 uur per week.
Aan het begin van ieder sportseizoen organiseren wij altijd een centrale ouderbijeenkomst waarin wij kennis maken met de ouders, uitleg geven over selectiezaken en bieden wij ouders de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook tijdens het seizoen zullen er korte overlegmomenten worden georganiseerd door de verantwoordelijke trainers van de selectiegroepen.

Sponsors

QR donatie