Ereleden


Jan Bien

Jan Bien, eerste erelid, 2007

Tijdens het 75 jarig jubileum, in 2007, werd ons eerste erelid gehuldigd. Jan Bien is in 2009 op 92 jarige leeftijd overleden.

Jan werd penningmeester op z’n 16e jaar en is dat maar liefst 40 jaar achtereen gebleven.

Jan was visser, maar wist op zaterdag altijd tijd vrij te maken om vele uren gymles te geven aan de grote jongens-afdelingen van de vereniging. Vrijwel alle Volendammer jongens, nu mannen waarvan het merendeel inmiddels zelf bejaard en opa, zullen zich Jan Bien nog herinneren als een aangenaam mens, die met geduld en passie de eerste beginselen van de gymnastiek onderwees. Dit lesgeven heeft Jan, als onbetaald vrijwilliger, zo’n 20 jaar gedaan.Meer over Jan Bien z’n bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging is terug te vinden in het jubileumboek.

 

Gerrit Zwarthoed “de Beer” tweede erelid, 2008

gerrit de beer_edited-1

In 2008 is het tweede erelid benoemd. Postuum viel deze eer te beurt aan Gerrit Zwarthoed “de Beer”. Helaas is Gerrit in 2000 overleden, vandaar dat we z’n weduwe Wies hebben uitgenodigd om, tijdens ons jaarlijkse ETB Sombroektoernooi, deze onderscheiding in ontvangst te nemen.

Gerrit herinneren we ons, naast z’n passie voor het turnen, als een bevlogen voorzitter. Hij is dat vanaf 1940 tot 1970, dus 30 jaar, geweest. Gerrit heeft de vereniging door de oorlog geloodst. Ook tijdens de hectische jaren rond de wederopbouw, stond hij aan het stuur, met als belangrijke mijlpalen het samengaan met de damesvereniging Jeanne’d Arc ende overgang van de Katholieke naar de Nationale turnbond. De verhuizing vanuit de Pius X, naar de Maria Gorettischool was ook zo'’n belangrijke mijlpaal.

De wat oudere leden onder ons herinneren zich Gerrit als een aangename persoonlijkheid, die altijd een stimulans was binnen de vereniging. Alleen al z’n aanwezigheid veroorzaakte het Gerrit Zwarthoed “de Beer” gevoel dat er een feestje gaande was.

Ook over Gerrit is veel terug te vinden in ons jubileumboek.

 

Nel Stroek-Zwarthoed derde erelid 2010

In 2010 is het derde erelid benoemd . We hebben de keuze laten vallen op Nel Stroek-Zwarthoed, voor bijna elke Volendammer beter bekend als Nel Kiek. Nadat Nel zeer verdienstelijk turnster is geweest, heeft ze haar erelidmaatschap vooral verdiend door haar altijd onbaatzuchtige inzet voor het goed functioneren van de vereniging. Ze is meer dan 25 jaar bestuurlid geweest, met de belangrijke taak de ledenadministratie. Vrijwel wekelijks was Nel in de zaal te vinden om persoonlijk toe te zien op het goed functioneren van onze recreatielessen. Zelf heeft Nel ook jaren leiding gegeven aan recreatiegroepen. Ook stond ze altijd vooraan als er een beroep werd gedaan op vrijwilligers voor het organiseren van wedstrijden e.d.

De naam Nel Kiek was tijdens vele jaren synoniem voor de “Gym” ofwel Mauritius.

Zonder andere vrijwilligers hiermee tekort te willen doen, beschouwen we Nel als, laten we zeggen “Icoon” van onze vereniging. Het bestuur is er trots op dat we dit soort mensen in ons midden hebben.

Nel is dit erelidmaatschap uitgereikt tijdens het ETB Cas Sombroektoernooi, van 2010. We hopen op Nel nog er veel jaren een beroep te kunnen doen.

 

 

piet tolPiet Tol (van Gerie) vierde erelid 2011

In 2011 is Piet Tol benoemd tot erelid van St. Mauritius

Vele jaren was Piet Tol (van Gerie) bepalend voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ook volwassenengym heeft Piet nog jaren gegeven.

Hoewel Piet nooit in het bestuur heeft gezeten. “dat moeten de knappe koppen maar doen” was zijn verweer als dat weer eens werd gevraagd, was hij vrijwel altijd aanwezig op de bestuursvergaderingen. Dan luisterde hij naar de argumenten voor het nemen van besluiten. Vooral in het belang van de recreatieafdelingen wilde het nog wel eens gebeuren dat Piet zijn zegje deed en dat naar aanleiding daarvan de besluiten werden aangepast.

Ook na zijn actieve trainerscarrière bleef Piet altijd geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Tijdens het ETB Cas Sombroek Toernooi 2011 heeft zijn weduwe Marie Bien de onderscheiding in ontvangst genomen.

 

Margriet Smit-Veerman vijfde erelid 2013

Margriet is 26 jaar bestuurslid geweest van St Mauritius en heeft zich vooral onderscheiden door met niet aflatende ijver alle aspecten die te maken hebben met het reilen en zeilen van alle recreatie-afdelingen te beheren en waar nodig bij te sturen.

De organisatie van de jaarlijkse recreatie-evenementen zoals het Gerrit de Beertoernooi, later ETB Cas Sombroektoernooi en de turnproeven. Ook stond ze jaarlijks garant voor een vlekkeloze presentatie van ons jaarverslag.

Binnen het bestuur ook altijd opgewekt aanwezig en ongevraagd de zorg voor de inwendige mens tot haar taak rekenend.
Altijd bescheiden en vriendelijk, maar zeer nadrukkelijk aanwezig en voor haar mening staand. Een bestuurder en vrijwilligster om als vereniging trots op te zijn dat we dit soort mensen in onze kringen hebben.

Margriet heeft helaas te kennen gegeven haar bestuurlijke taken te beëindigen. Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we dan ook afscheid genomen van Margriet, als bestuurder. Gelukkig voor de vereniging zal ze zich als vrijwilligster blijven inzetten.

Margriet en natuurlijk ook haar man Thoom worden door het bestuur van St Mauritius bedankt voor hun jarenlange inzet en we hopen nog lang van hun inzet als vrijwilliger gebruik te mogen maken.

 

 

Hein Molenaar (Sille) zese erelid 2014

Hein startte als voorzitter van St. Mauritius, in 1989. Hij zou tot 2003 voorzitter blijven en is daarna tot 2014 penningmeester geweest.

In alle 25 jaar is Hein, als mens en organisator, van onschatbare waarde geweest voor de club.
In 1989, toen Hein aantrad, hadden we een goedwillende club die net uit een gigantisch diep dal aan het opkrabbelen was. Net daarvoor hadden we twee jaar niet over zelfs maar een eigen gymzaaltje, nu de Studio, kunnen beschikken. Ik denk dat we in die tijd zo’n 250 leden over hadden. Hein sprak al gouw de ambitie uit om zo snel mogelijk over een eigen turnaccommodatie te beschikken, wilde we in de snel veranderende tijd als gymclub overleven. “Dit debacle mag nooit meer voorkomen”.
Er werden meerdere plannen gemaakt, bestudeerd, voorgelegd aan de gemeente, afgewezen en die cyclus werd een aantal keren herhaald.

Nadat we een aantal Nationaal aansprekende Turntitels wisten te verwerven, zowel bij de jongens als ook bij de meisjes en we onze eerste Nationale wedstrijden organiseerden in de Opperdam kwamen duidelijke signalen uit de politiek dat we onze wensen voor een eigen turnaccommodatie nu moesten doorzetten. Het politieke klimaat was er rijp voor.
De STEV kwam tot stand, aanvankelijk een realisatiegroep, waar Hein als voorzitter van St. Mauritius ook zitting in nam. Dat was in 1991. Nieuwe voorstellen werden gedaan en opnieuw afgewezen. Nu echter wel met duidelijke richtlijnen waar ons volgende voorstel aan zou moeten voldoen. De STEV ging aan de slag en kreeg in 1994 van de gemeente groen licht. De accommodatie, waar we nu nog over beschikken, kwam tot stand in 1996.

Hein wist het bestuur er van te overtuigen dat een van de belangrijkste voorwaarden om als club gezond te overleven is gelegen in het behoud van de leden. “Zorg dat ook de turners die een stapje terug doen niet voor de club verloren gaan. Maak dat er ook voor hen een passende plek is bij de club.
Hein is voorzitter geweest tussen 1989 en 2003 en heeft veel ups, maar ook downs meegemaakt en op uiterst professionele wijze sturing gegeven aan de ontwikkeling van een steeds professioneler opererend bestuur, en dus ook vereniging.
Na Hein z’n voorzitterschap is hij nog van 2003 tot nu, dus 2014, een zeer bekwaam penningmeester geweest. Ook over die periode valt veel te verhalen. Het meest in het oog springende is dan toch dat we ondanks echt wel moeilijke financiële momenten, Hein altijd vanuit een positieve instelling, de oplossing van de problemen wist aan te sturen.

Per 18 oktober 2014 is Hein Molenaar Sille benoemd tot erelid van St Mauritius.

 

Jan en Geer Schilder zevende erelid 2019

Beiden hebben het willen geven van vrijwillige bijdragen aan allerhande turnsport activiteiten, tot een kunst verheven.

Al 40 jaar en meer, kom je bij dit stel nooit om “nee” als er op hen een beroep wordt gedaan:
• Helpen bij de opzet van recreatieve activiteiten zoals het Mercuurbouw toernooi en de Turnproeven.
• Assisteren bij evenementen, als jury en EHBO.
• Ankerpunten voor historisch besef waar het de vereniging aangaat.

Jan was redacteur van ons eerste jubileumboek, dat van het 50 jarig jubileum.
Zijn bijdrage is ook gebruikt bij samenstellen van het jubileumboek van het 75 jarig bestaan van de club.
St. Mauritius prijst zich rijk met het de beschikking hebben over deze vrijwilligers en ziet hen als voorbeeld voor alles wat een vrijwilliger tot een onmisbare schakel maakt in het voortbestaan van een gezonde vereniging.

 

Crelis Waayer achtste erelid 2019

Benoemd tot erelid in 2019.
Zonder hiervan één woord te overdrijven, is Crelis inmiddels al 25 jaar onmisbaar voor het goed functioneren van onze turnselectie-afdelingen.
Crelis neemt de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het op kwalitatief hoog niveau houden van het totale toestellenpakket. Of het nu gaat om een losgedraaid boutje, het laten herstellen van matten of het helpen bouwen van de VO vloer, Crelis doet het en zonder hiertoe te hoeven worden aangespoord.
Hij ziet de behoefte vaak al voordat het een ander is opgevallen of binnen het bestuur wordt behandeld. Oplossen van het probleem verloopt vervolgens geruisloos.

Daarnaast is Crelis een opmerkzame toeschouwer, die het bestuur op een aangename manier doch scherpzinnig weet te wijzen op pijnpunten

 

 

 

Nico Sier negende erelid 2022

Benoemd tot erelid in 2022
Al 31 jaar is Nico Sier beter bekend als de Waffel verbonden aan St Mauritius.
Nico is in 1991 begonnen met het organiseren van zomerkampen namens St Mauritius voor de KNGU.
Ongeveer 40 kinderen gingen in de zomer naar Papendal om daar een leuke zomerkamp week te hebben.

Daarna werd hij algemeen bestuurslid en organiseerde hij wedstrijden samen met Jan Koster. Hij zat ook regelmatig achter de teltafel bij turnwedstrijden.
Na 12 jaar in het bestuur te hebben gezeten wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging voor Nico. Deze vindt hij in de sponsorcommissie.

Tot op de dag van vandaag zet hij zich vol overgave in om sponsoren te zoeken voor de vereniging.

Mede door zijn inzet heeft de club de financiële middelen om te zorgen dat de kinderen veilig kunnen sporten.

Sponsors

QR donatie